| Home | Contact | Doelstelling | Beleidsplan | Jaarverslagen |Financiële jaarverslagen | Bereikte posities door sponsoring
 

1. a Het bevorderen van optimale dermatovenereologische en lepra-zorg, tevens onderzoek in deze disciplines in Nederland en in landen met een laag en gemiddeld inkomen alsmede het bevorderen van de dermatologie in deze landen;
  b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
     
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van onderwijs en het instigeren van onderzoek in de onder 1 genoemde disciplines.
   
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.